Termeni si Conditii

Termeni și condiții generale

1. Aplicarea Termenilor și condițiilor generale de vânzare 

1.1. Termenii și condițiile generale de vânzare prezente se aplică tuturor vânzărilor și serviciilor efectuate de către vânzător, cu excepția cazului în care există un acord scris contrar între părți. cumpărătorul renunță în mod explicit la aplicarea condițiilor generale proprii, chiar dacă acestea ar fi ulterioare prezentului Termeni și Condiții Generale de vânzare. Pentru a fi valabile, fiecare abatere de la Termenii și condițiile generale de vânzare trebuie să facă obiectul unui acord explicit, prealabil și scris între părți. În cazul în care orice alt document prevede alți termeni, cum ar fi cataloage, broșuri, materiale de promovare etc., astfel de prevederi nu vor obliga niciodată vânzătorul.

1.2. Orice neîndeplinire sau întârziere a vânzătorului în exercitarea oricărui drept sau remediere în conformitate cu acești termeni și condiții generale de vânzare nu va aduce atingere dreptului sau remedierii ca o renunțare la acesta și nu va împiedica exercitarea acestuia la orice dată ulterioară.

2. Definiții În acești termeni și condiții generale de vânzare cumpărător înseamnă orice persoană fizică (persoană fizică) sau persoană juridică care are sau ar putea avea o relație contractuală cu vânzătorul. cumpărătorul poate fi un profesionist și un consumator; furnizor înseamnă Global Cloud cu sediul in Splaiul Independentei nr 273 Bucuresti sector 6 , precum și companiile asociate; Consumator înseamnă orice persoană fizică (persoană fizică) care dobândește bunurile furnizorului, exclusiv în scopuri neprofesionale; Înseamnă orice persoană fizică sau juridică care urmărește în mod durabil un scop economic; vânzătorul și cumpărătorul sunt numiți în mod individual ca parte și colectiv, după cum este cazul; Site-ul (site-urile) înseamnă http://www.globalcloud.ro  sau orice alt nume de domeniu înregistrat de furnizor; bunuri înseamnă toate produsele și serviciile pe care vânzătorul le oferă pe site-ul (urile) sau în orice alt mod susținut; adresa de livrare înseamnă adresa pe care cumpărătorul o raportează în comanda pentru livrarea bunurilor.

3. Oferte și ordine

3.1 Toate ofertele făcute de către vânzător trebuie să fie doar ilustrative și să nu forteze vânzătorul, fără a aduce atingere articolului .

3.2 Fiecare comandă constituie o achiziție absolut irevocabilă pentru cumpărător, vânzătorul din partea sa este obligat doar ca dintr-o confirmare scrisă a acceptării comenzii.

3.2. În cazul în care cumpărătorul este consumator, contractul va fi încheiat în mod valabil în ziua în care cumpărătorul va furniza consumatorului chitanța sau factura care corespunde ordinului consumatorului, pe hârtie sau în formă electronica. Consumatorul nu va putea să anuleze comanda după ce chitanța sau factura care corespunde acestei comenzi este furnizată consumatorului. În cazul în care consumatorul comandă vânzătorului. Bunurile prin site-ul (site-urile) sale și dacă mărfurile comandate nu trebuie să fie fabricate conform specificațiilor cumpărătorului (articolul 4.7), consumatorul va putea anula comanda în termen de 14 zile calendaristice ,livrarea mărfurilor comandate, fără a fi necesară compensarea sau amendarea.

3.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita plata IPSO JURO și fără notificarea prealabilă a unei penalități de reziliere irevocabilă în cazul în care cumpărătorul anulează o comandă, integral sau parțial, cu încălcarea articolelor 3.1 sau 3.2. Această amendă va fi de 15% (15%) din suma totală a ordinului anulat.

3.4. Cererea cumpărătorului pentru vânzător de a produce și a furniza un proiect de model implică obligația cumpărătorului de a comanda bunurile furnizorului în cazul în care decide să achiziționeze bunuri din categoria pe care vânzătorul o oferă. În cazul în care cumpărătorul nu respectă această obligație, vânzătorul are dreptul să ceară despăgubiri pentru costurile de producție și de transport ale proiectelor de proiect și / sau modelelor.

3.5. Cumpărătorul poate solicita dovezi ale imprimantei, care vor fi imprimate pe hârtie sau plastic. În cazul în care cumpărătorul solicită dovezi sau modele tipice ale imprimantei de vârf, care sunt egale cu rezultatul imprimării finale, vânzătorul are dreptul să perceapă costurile dovezii sau modelului / modelului imprimantei.

3.6. Cumpărătorul va trebui să informeze vânzătorul în scris și în termen de 48 de ore de la primirea acestuia dovezile imprimantei sau modelul de proiect / proiectarea oricărei schimbări dorite la imprimarea finală sau modelul / dupa caz designul.

3.7. Descrierile, desenele, imaginile, culorile, măsurile și specificațiile produselor furnizate de către furnizor sunt doar aproximative. cumpărătorul nu poate folosi diferențele care apar, în mod substanțial, față de specificațiile tehnice sau estetice, față de vânzător, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.

3.8. Suma reală livrată de bunuri poate să devieze 10% din cantitatea comandată de bunuri.

3.9. Toate modelele de matrite i, clișei, forme, scule și echipamente care au fost comandate și plătite de către cumpărător și care au fost destinate executării unei anumite sarcini date de cumpărător vor fi păstrate și întreținute de către vânzător timp de 1 an termen, care va începe în momentul în care vânzătorul primește plata integrală pentru aceste bunuri.

4. Livrarea și acceptarea 

4.1. Livrarea se consideră a avea loc atunci când bunurile comandate sunt colectate de către cumpărător la sediul vânzătorului sau când sunt primite la adresa de livrare. cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, bunurile comandate vor fi livrate de către vânzător la adresa de livrare în contul cumpărătorului. Cumpărătorului i se va permite să colecteze produsele comandate dacă părțile acceptă în mod explicit acest lucru.

4.2. Vânzătorul garantează livrarea bunurilor comandate cumpărătorului, așa cum au existat în momentul acceptării în scris a ordinului sau, în cazul în care cumpărătorul este consumator, în momentul în care chitanța sau factura care corespunde ordinului este furnizat consumatorului.

4.3. Vânzătorul va apela la o terță parte pentru transportul bunurilor de la sediul furnizorului la adresa de livrare , riscul de pierdere, degenerare și distrugerea bunurilor va fi transmisă cumpărătorului în momentul în care vânzătorul transferă bunurile către transportator.

4.4. Fără a aduce atingere articolului

4.5, termenii de livrare sunt doar orientativi și nu sunt obligatorii. Nici o întârziere nu poate da naștere la nicio despăgubire sau la anularea Ordinului.,cumpărătorul este obligat să accepte comenzi care sunt livrate de mai multe ori.

4.6. Fără a aduce atingere articolului 7, în cazul în care cumpărătorul este consumator, vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru depășirea termenelor de livrare, cu excepția cazului în care vânzătorul depășește termenul de livrare cu mai mult de 14 zile calendaristice.

4.6. Cumpărătorul este obligat să preia livrarea bunurilor la data convenită de părți. cumpărătorul trebuie să se asigure că există suficient spațiu la adresa de livrare, pentru ca livrarea să aibă loc într-o manieră fără probleme.- Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, vânzătorul va fi ținut doar să livreze produsele comandate într-o cameră la parterul adresa de livrare.,cumpărătorul este obligat să semneze actul de livrare în momentul livrării.

4.4. Fără a aduce atingere articolului 4.6, termenii de livrare sunt doar orientativi și nu sunt obligatorii. Nici o întârziere nu poate da naștere la nicio despăgubire sau la anularea ordinului. cumpărătorul este obligat să accepte comenzi care sunt livrate de mai multe ori. .

4.5. Fără a aduce atingere articolului 7, în cazul în care cumpărătorul este consumator, vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru depășirea termenelor de livrare, cu excepția cazului în care vânzătorul depășește termenul de livrare cu mai mult de 14 zile calendaristice.

4.6. Cumpărătorul este obligat să preia livrarea bunurilor la data convenită de părți. cumpărătorul trebuie să se asigure că există suficient spațiu la adresa de livrare, pentru ca livrarea să aibă loc într-o cazului în care se convine altfel în scris, vânzătorul va fi ținut doar să livreze produsele comandate într-o cameră la parterul adresa de livrare. Cumpărătorul este obligat să semneze actul de livrare în momentul livrari.

4.7. Imediat după livrare, cumpărătorul va examina calitatea și cantitatea bunurilor. viciile vizibile ale mărfurilor trebuie să fie comunicate prin scrisoare recomandată Vânzătorului în termen de zece (10) zile lucrătoare de la livrare, în lipsa căror plângeri nu va fi admisibilă. utilizarea bunurilor de către cumpărător implică acceptarea irevocabilă a unei neconformități a Bunurilor.

4.8. Fără a aduce atingere articolului

4.9 din aceste , defectele ascunse ale mărfurilor trebuie să fie comunicate prin scrisoare recomandată către vânzător în termen de zece (10) zile lucrătoare de la descoperirea defectului. aceste plângeri nu vor mai fi admisibile la șase (6) luni de la livrarea bunurilor. utilizarea bunurilor de către cumpărător după descoperirea defectului implică acceptarea irevocabilă de neconformitate a bunurilor.

4.10. În cazul în care cumpărătorul este un consumator, defectele ascunse ale mărfurilor vor fi comunicate prin scrisoare recomandată către vânzător în termen de zece (10) zile lucrătoare de la descoperirea defectului. aceste reclamații nu vor mai fi admisibile la doi (2) ani de la livrarea bunurilor. utilizarea bunurilor de către cumpărător după descoperirea defectului implică acceptarea bunurilor. 4.10. Răspunderea vânzătorului, atât în ceea ce privește defectele vizibile, cât și cele ascunse, nu poate depăși niciodată suma echivalentă cu suma facturată pentru ordinul relevant.

4.11. Vânzătorul nu este considerat și nici obligat să cunoască sau să ia în considerare utilizarea particulară a bunurilor de către cumpărător. Prin urmare, vânzătorul nu este niciodată responsabil pentru utilizarea de către cumpărător a bunurilor care se abate de la o utilizare normală.

4.12. Cumpărătorului i se permite să restituie bunurile furnizorului în măsura în care bunurile prezintă un defect vizibil sau ascuns și la o reclamație / notificare prealabilă și în timp util scrisă de către cumpărător, primirea de către furnizor a unor astfel de mărfuri returnate sau acceptarea de către acesta a unei returnări a bunurilor nu implică nici o recunoaștere a responsabilității sau a corectitudinii reclamației. cheltuielile de returnare vor fi suportate de către furnizor sub condiția expresă că se găsește un defect. O returnare a bunurilor va fi acceptată numai dacă acestea sunt în starea inițială la livrare.

4.13. Vânzătorul este răspunzător doar pentru defectele din proiectare, materiale sau fabricarea bunurilor care fac obiectul contractului. vânzătorul nu este responsabil pentru defectele rezultate din acțiuni sau al cumpărătorului sau al unei terțe persoane, incluzând: utilizarea improprie sau ilegală, asamblarea sau operarea necorespunzătoare, uzura naturală, tratarea și întreținerea necorespunzătoare, utilizarea produsului în combinație cu uneltele necorespunzătoare etc.

4.14. În cazul în care cumpărătorul se plânge de o presupusă neconformitate sau defect care se dovedește a fi inexistent sau a fi neconform sau defect pentru care furnizorul nu este răspunzător, vânzătorul are dreptul de a solicita despăgubiri / despăgubiri / daune pentru costurile pe care le-a întâmpinat din cauza plângerii nejustificate.

5. Prețul și plata

5.1. Prețurile afișate în cataloage, broșuri sau alte materiale promoționale sunt doar orientative. Prețul de vânzare va fi prețul menționat în confirmarea comenzii. În cazul în care cumpărătorul este consumator, prețul va fi prețul facturii sau chitanței furnizate consumatorului, pe care consumatorul nu le-a anulat în termen de 14 zile calendaristice de la primirea acestei facturi sau chitanțe.

5.2. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, nu se includ în tariful de achiziție taxele de transport, taxele de apelare și eventualele costuri de instalare. Orice impozite și taxe la prețul de cumpărare, precum și orice alte taxe sau alte taxe care apar între momentul plasării comenzii și momentul livrării vor fi suportate de către cumpărător.

5.3. Toate facturile sunt plătite în numerar si/ sau online vânzătorului. Orice avans efectuat va fi dedus din soldul total. În cazul plății amânate, plata trebuie făcută în contul bancar al vânzătorului, prin mijloace și până la data scadenței specificată în factură. Dacă pe factură nu este indicată o scadență, plata trebuie efectuată în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la data facturii.

5.4. În cazul unei absențe (chiar parțiale) de plată a facturii la data expirării sale, vânzătorul poate, în mod automat și fără o notificare prealabilă, să perceapă dobânzi la întârziere la rata legală, majorată cu 4,5%. În plus, fără a aduce atingere dreptului vânzătorului de a solicita despăgubirea integrală a daunelor efectiv suferite (dacă acestea ar fi superioare compensării fixe), vânzătorul va avea automat și fără preaviz dreptul la o compensație fixă de cincisprezece la sută ( 15%) din prețul total al facturii neachitate.

5.6. În cazul în care cumpărătorul este un profesionist, rata dobânzii percepută pentru arieratele (datorii banesti )(conform articolului 5.4) va fi rata dobânzii prevăzută în Legea privind combaterea întârzierii efectuării plăților în tranzacțiile comerciale din 2 august 2002.

5.7. Orice absență a plății determină pierderea tuturor reducerilor și stimulentelor pentru cumpărător. 5.8. În cazul neplății (parțiale) a unei facturi la data de expirare, orice alte facturi care nu au expirat vor deveni datorate în mod automat și fără o notificare prealabilă.

5.9. În cazul neplății (parțiale) a unei facturi la data expirării, vânzătorul va avea dreptul să suspende imediat executarea tuturor comenzilor și livrărilor în așteptare fără notificare prealabilă.

5.10. Vânzătorul poate solicita în orice moment garanții și garanții ale cumpărătorului pe care le consideră adecvate în vederea bunei executări a angajamentelor cumpărătorului.

5.11. Cu excepția cazului în care cumpărătorul este consumator, orice formă de compensare de către cumpărător între creditele și datoriile care există reciproc între vânzător și cumpărător este exclusă în mod expres.

5.12. Vânzătorul poate oricând, chiar și în caz de faliment, reorganizare judiciară, decontare colectivă a datoriilor sau orice altă formă de insolvență față de cumpărător, să efectueze o compensare între creditele și datoriile care există reciproc între vânzător și cumpărătorul. Această compensare poate fi executată, oricare ar fi obiectul, forma sau originea creditelor reciproce și a datoriilor. această compensare va fi calculată în lei sau euro după conversia, dacă este necesar, a valutei străine pe cheltuiala cumpărătorului.

5.13. Plățile primite sunt utilizate ca plată pentru cele mai vechi creanțe restante.

5.14. În cazul în care solvabilitatea cumpărătorului pare a fi compromisă, de ex. în caz de neplată sau de întârziere a unei facturi, vânzătorul are dreptul să ceară cumpărătorului un act detinut în legătură cu orice stocuri deținute pentru cumpărător și cu privire la orice alte livrări. În cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu un astfel de deținător solicitat de către vânzător, acesta din urmă are dreptul să rezilieze imediat și unilateral contractul cu cumpărătorul, fără notificarea și fără intervenția instanței

5.15 Retinerea dreptului de proprietate

5. 16. Vânzătorul păstrează proprietatea bunurilor până la plata integrală de către cumpărător, inclusiv plata prețului, a costurilor, a intereselor și a eventualelor

6. Retinerea dreptului de proprietate

6.1. Vânzătorul păstrează proprietatea bunurilor până la plata integrală de către Cumpărător, inclusiv plata prețului, a costurilor, a intereselor și a eventualelor compensații.

6.2. Atâta timp cât cumpărătorul nu a plătit integral, este interzisă utilizarea bunurilor prin plată, garantarea sau încărcarea bunurilor cu orice tip de garanție.

6.3. Atâta timp cât cumpărătorul nu a plătit integral, va aplica un semn pe bunurile care indică în mod clar că acestea sunt proprietatea furnizorului. Cumpărătorul se angajează să informeze imediat Furnizorul prin scrisoare recomandată în cazul în care un terț confiscă bunurile.

6.4. Atâta timp cât cumpărătorul nu a plătit integral, este obligat să depoziteze bunurile într-un mod impecabil și într-un loc adaptat și ordonat, în conformitate cu cele mai riguroase norme și prescripții de securitate care sunt comune în acest sector. De la livrare până la plata integrală, cumpărătorul este obligat să asigure mărfurile împotriva tuturor riscurilor comune în domeniu (inclusiv, dar fără a se limita la: degenerare, incendiu, umiditate și furt) și să furnizeze vânzătorului o copie a polița de asigurare.

6.5. Cumpărătorul este obligat să informeze vânzătorul în cazul în care bunurile vor fi depozitate într-o clădire care nu este proprietatea cumpărătorului. Cumpărătorul va comunica vânzătorului identitatea proprietarului clădirii și va întreprinde toate eforturile care pot fi așteptate în mod rezonabil pentru a informa proprietarul clădirii cu privire la faptul că vânzătorul este proprietarul bunurilor livrate.

6.6. Articolele de mai sus cu privire la reținerea dreptului de proprietate nu afectează dispozițiile referitoare la transferul de risc (vezi articolul 4.4).

7. Limitarea răspunderii 

7.1. Vânzătorul nu este responsabil pentru perturbațiile care datează din perioada anterioară acceptării ordinului.

7.2. Vânzătorul nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate de bunurile dacă prejudiciul nu este cauzat doar de o defecțiune a bunurilor, ci și de o vină a cumpărătorului sau a unei terțe părți.

7.3. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru o eroare minoră sau o eroare gravă.

7.4. În cazul în care cumpărătorul este consumator, vânzătorul își asumă răspunderea deplină pentru pierderea vieții, vătămarea corporală și daunele aduse sănătății, atunci când se dovedește că astfel de daune au fost cauzate de neîndeplinirea obligațiilor de către vânzător, reprezentantul legal sau agentul vânzătorului și condiția existenței unei legături de cauzalitate între prejudiciu și neîndeplinirea obligațiilor. În cazul în care cumpărătorul este un profesionist și fără a aduce atingere Legii belgiene din 25 februarie 1991 cu privire la răspunderea producătorului pentru produsele cu deficiențe, vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru pierderi de vieți omenești, vătămări corporale și daune pentru sănătate, cu excepția în caz de fraudă sau vină intenționată în ceea ce privește vânzătorul.

7.5. Vânzătorul acceptă numai răspunderea legală în conformitate cu prevederile legale privind daunele materiale directe care pot apărea în urma unei abateri grave grave, a unei fraude sau a unui abatere intenționată. Răspunderea vânzătorului pentru orice daună indirectă, pierderea ulterioară, inclusiv (dar fără a se limita la) pierderea profitului, reducerea producției etc., este exclusă în mod expres.

7.6. Vânzătorul nu este răspunzător pentru abateri grave sau abateri grave ale angajaților, agenților, reprezentanților etc., în legătură cu executarea activităților lor profesionale.

7.7. În cazul în care bunurile prezintă o neconformitate, cumpărătorul poate, fără a aduce atingere dreptului vânzătorului de a alege între restituirea prețului și înlocuirea bunurilor, să revendice înlocuirea bunurilor. Cumpărătorul nu poate pretinde nicio altă formă de despăgubire în caz de lipsă a conformității bunurilor.

7.8. Dacă furnizorul alege să repare binele defect,furnizorul are dreptul de a instrui o terță parte să efectueze reparația. Orice întârziere cauzată de terta parte are dreptul de a instrui o terță parte să efectueze reparația orice întârziere cauzată de această terță parte nu oferă cumpărătorului dreptul de a solicita remedierile specificate la articolul

7.9. Cumpărătorul nu are dreptul să rezilieze contractul în cazul în care vânzătorul notifică cumpărătorului într-un termen rezonabil cu privire la momentul și modul în care vânzătorul va înlocui sau repara bine. Numai dacă există o neconformitate sau un defect substanțial și vânzătorul nu reușește să înlocuiască sau să repare bunul neconform sau defect, cumpărătorul poate rezilia acordul și poate cere ca vânzătorul să ramburseze prețul de cumpărare. Dacă există neconformitate sau defect non-substanțial, cumpărătorul poate cere doar o reducere proporțională.

7.10. În orice caz, cererea cumpărătorului pentru despăgubiri / despăgubiri / daune nu poate depăși prețul de achiziție inițial, nici măcar dacă există o neconformitate sau un defect substanțial.

7.11. Vânzătorul nu este răspunzător pentru pierderea operațională, pierderea de timp, pierderile de profit sau orice altă pierdere directă sau indirectă cauzată de un defect al bunurilor, pierderii operaționale a cumpărătorului sau a unei terțe persoane.

7.12. Cu excepția cazurilor de fraudă sau vină intenționată, răspunderea contractuală și extracontractuală a furnizorului față de cumpărător este limitată la suma acoperită de asigurare. În orice caz, răspunderea contractuală afFurnizorului va fi limitată la prețul contractului din care rezultă datoria, iar răspunderea extracontractuală a Furnizorului va fi limitată la suma de 10.000 RON per revendicare, chiar și în cazul unei erori brute. În orice caz, răspunderea Furnizorului va fi limitată la 25.000 Ron pentru toate creanțele care rezultă din același contract din aceeași cauză.

7.13. Fără a aduce atingere articolului 4, orice cerere în despăgubire a cumpărătorului față de vânzător este nulă din punct de vedere juridic dacă cumpărătorul nu și-a prezentat cazul instanței competente în termen de șase (6) luni de la data asupra căruia circumstanța care servește drept bază pentru pretenția sa a devenit sau ar fi trebuit să devină cunoscută. În cazul în care cumpărătorul este un consumator, cumpărătorul va trebui sa si prezinte cererea de despagubire fata de vanzator instantei competente n termen de doi (2) ani de la data la care circumstanța care servește o bază pentru revendicarea sa a devenit sau ar fi trebuit să i se facă cunoscută.

7.14. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru întârzierile de executare a neîndeplinirii obligațiilor sale din cauza cauzelor care depășesc controlul său rezonabil (Forța Majoră), cu excepția obligațiilor de plată. Evenimentele de forță majoră vor include, fără limitare, războaie, revolte, insurecții, perturbări grave ale securității internetului, eșecuri tehnice, greve, acces neautorizat și / sau intruziuni la reve de toate naturile și eșecul calculatorului sau al telefonului. Dacă o parte citează un eveniment care constituie un eveniment de forță majoră, trebuie să informeze cealaltă parte în termen de cinci zile lucrătoare de la apariția sau amenințarea apariției evenimentului. În caz de forță majoră, ambele părți vor depune toate eforturile rezonabile pentru a limita consecințele evenimentului de forță majoră. În cazul în care evenimentul de forță majoră citat va continua mai mult de două (2) luni, fiecărei părți i se va permite să rezilieze contractul fără intervenția judecătorească și fără ca vreuna dintre părți să fie compensată cuvenită celeilalte părți.

7.15. Dispozițiile prezentului articol 7 nu împiedică aplicarea legilor din Romania privind răspunderea producătorilor , nici aplicarea legilor din Romania privind practicile de piață și protecția consumatorilor  în cazul în care cumpărătorul este consumator.

8. Confidențialitate 

8.1. În cadrul procesului de comandă online al procesului de contractare sau al oricărui alt proces care ar fi necesar pentru a determina relația dintre părți, vânzătorul va aduna detaliile personale ale cumpărătorului, cum ar fi (dar nu se limitează la): adresa de e-mail, numele, adresa poștală, numărul de telefon (celular), data nașterii și profesia. În plus, vânzătorul poate solicita anumite detalii financiare, cum ar fi numere de cărți de credit sau numere de cont bancare, pentru a-și asigura plata. greve de toate naturile și eșecul calculatorului sau al telefonului. Dacă o parte citează un eveniment care constituie un eveniment de forță majoră, trebuie să informeze cealaltă parte în termen de cinci zile lucrătoare de la apariția sau amenințarea apariției evenimentului. În caz de forță majoră, ambele părți vor depune toate eforturile rezonabile pentru a limita consecințele evenimentului de forță majoră. În cazul în care evenimentul de forță majoră citat va continua mai mult de două (2) luni, fiecărei părți i se va permite să rezilieze contractul fără intervenția judecătorească și fără ca vreuna dintre părți să fie compensată cuvenită celeilalte părți.

8.2. vânzătorul va procesa datele personale ale cumpărătorului numai în conformitate cu legile din Romania care protejează confidențialitatea datelor cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și în conformitate cu Declarația de confidențialitate.

9. Comunicații

În cadrul relațiilor lor, ambele părți acceptă dovada prin mijloace electronice (de exemplu: e-mail, copie de rezervă etc.). Cumpărătorul acceptă în mod expres utilizarea facturilor electronice.

10. Separabilitate 

10.1. În cazul în care o prevedere a acestor Termeni și Condiții Generale este considerată nevalabilă sau inaplicabilă sau contravin legii imperative sau ordinii publice, atunci o astfel de prevedere nu va avea efect (în măsura în care este nevalidă sau inaplicabilă) și vor fi considerate a nu fi incluse în prezentele Condiții Generale de Vânzare, fără însă a invalida niciuna dintre prevederile rămase. Părțile trebuie să utilizeze toate eforturile rezonabile pentru a înlocui dispozițiile nevalabile sau inaplicabile printr-o dispoziție de înlocuire valabilă și executorie, al cărei efect este cât se poate de apropiat de efectul intenționat al dispoziției nevalabile nevalabile.

11. Legislația și jurisdicția

11.1. Relațiile contractuale ale părților sunt reglementate și trebuie interpretate și interpretate în conformitate cu legile din Romania (excludând în mod expres aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională contractele de vânzare internațională a mărfurilor (CISG) din 11 aprilie 1980).

11.2. Cu excepția cazului în care cumpărătorul este consumator, toate reclamațiile trebuie să fie supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din Romania.