Aviz Juridic

Aviz Juridic

Prim utilizarea acestui site web și a site-urilor aferente, sunteți de acord să respectați și să fiți obligați să respectați acest aviz juridic .

Vă rugăm să consultați cu atenție acest aviz juridic în vederea protejării intereselor dvs. Dacă nu sunteți de acord cu această notificare legală, nu utilizați acest site web. Global Cloud își rezervă dreptul de a modifica această notificare legală fără o notificare prealabilă explicită. Singura dvs. notificare cu privire la o astfel de modificare va fi postarea notificării legale modificate pe acest site web, prin urmare, utilizatorul este încurajat să revadă frecvent această notificare legală. Software și elemente descărcabile Global Cloud își protejează proprietatea intelectuală, cum ar fi software-ul descărcabil, screen serverele sau alte elemente care pot fi descărcate de pe site-ul nostru. Chiar dacă software-ul este furnizat gratuit, utilizatorul trebuie să ie conștient de faptul că utilizarea software-ului este limitată și este în întregime guvernată de o licență care însoțește software-ul. Utilizatorul trebuie să utilizeze software-ul numai în maniera și în scopurile pentru care a fost destinat. Software-ul, screen serverele și alte suporturi terțe care pot fi descărcate prin link-uri furnizate direct sau indirect de către Global Cloud nu vor fi considerate articole distribuite de Global Cloud , iar Global Cloud nu își asumă nicio obligație în relația cu acestea. Serviciile online care sunt prezentate gratuit utilizatorului sunt furnizate "ca atare". Global Cloud nu este responsabil pentru conținutul acestor servicii, sau pentru lor indisponibilității sau funcționează defectuos, sau pentru utilizarea ca orice utilizator site ar face astfel de servicii. Drepturi de autor Toate design site-ul, text, grafice, date și alegerea și dispunerea acestora, precum și toate ghidurile, buletine informative, programe de calculator și orice alte elemente care pot fi descărcate prin intermediul acestui site, sunt proprietatea exclusivă și drepturile de autor ale Global Cloud, TOATE DREPTURILE REZERVATE. . Se acordă permisiunea de a copia și de a imprima în format electronic porțiuni ale acestui site exclusiv în scopuri necomerciale, cum ar fi pentru a plasa o comandă la Global Cloud sau pentru a folosi acest site ca o resursă de cumpărături. Orice altă utilizare a materialelor de pe acest site, inclusiv reproducerea în alte scopuri decât cele menționate mai sus, modificarea, traducerea, distribuirea sau republicarea fără acordul scris al Global Cloud este strict interzisă. Drepturi de autor pentru fotografiile reproduse aici sunt investite cu fotografi individuale ale Global Cloud , și nu poate fi reprodus sub nici o formă fără permisiunea prealabilă din partea creatorilor. Mărci înregistrate Global Cloud și orice alte mărci comerciale, mărci de servicii, denumiri comerciale sau logo-uri afișate pe acest site sunt proprietatea Global Cloud, a afiliaților sau a altor părți terțe. Nimic din conținutul acestei notificări legale sau al vreunui text de pe acest site web nu va fi interpretat ca acordând implicit, în mod expres sau în alt mod orice licență sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale, mărci de servicii, denumiri comerciale sau logo-uri care apar pe site fără expres acordul prealabil scris al proprietarului respectiv. Site-uri conectate Acest site poate fi legat de alte site-uri care nu sunt sub controlul, și nu sunt întreținute de către, Global Cloud. Global Cloud nu a examinat pe deplin sau a analizat conținutul acestor site-uri web, care se pot schimba în timp sau pot dispărea . Global Cloud nu este responsabil pentru conținutul acestor site-uri, iar link-ul nu implică faptul că Global Cloud este de acord cu conținutul său. Global Cloud furnizează aceste linkuri către dvs. numai ca o comoditate și pe propriul dvs. risc, iar includerea oricărei legături către astfel de site-uri nu implică aprobarea de către Global Cloud a acestor site-uri și nu implică niciun parteneriat sau cooperare între Global Cloud și proprietarii sau operatorii unor astfel de site-uri legate. Expeditorul oricărei comunicări către acest site sau în alt mod către proprietarii sau operatorii acestui site web va fi responsabil exclusiv pentru conținutul și informațiile conținute în acesta, inclusiv veridicitatea și exactitatea acestuia. Informatii generale Site-ul Global Cloud este destinat, în principal, informațiilor generale și trebuie folosit numai ca atare. Deși Global Cloud depune eforturi pentru a oferi informații care sunt atent selectate și recente, acest site web nu ar trebui să fie folosit ca un substitut pentru orice tip de consiliere profesională specifică, atunci când este necesar. Nu există nici o garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la exactitatea, relevanța sau caracterul complet al informațiilor oferite sau la caracterul adecvat al informațiilor pentru un anumit scop. Informațiile despre preț și disponibilitate pot fi modificate fără notificare prealabilă. Toate specificațiile produsului și descrierile de servicii pot fi modificate fără notificare prealabilă. Echipamentul actual poate diferi în ceea ce privește aspectul imaginilor afișate. Drepturile utilizatorilor Utilizatorul acestui site se oblige : i) să nu folosească site-ul pentru scopuri ilegale sau dăunătoare; ii) să nu împiedice accesul la site-ul web sau să perturbe sau să modifice site-ul sau să facă site-ul web mai puțin eficient sau să provoace daune site-ului, Global Cloud sau unor terțe părți; iii) să nu utilizeze site-ul pentru a transmite sau distribui viruși de calculator sau conținut sau informații ilegale, insultătoare sau ilegale. Utilizatorul poate furniza link-uri către site-ul Global Cloud, dar această legătură trebuie limitată doar la pagina de pornire a Global Cloud. Global Cloud nu permite "legarea profundă" fără consimțământul prealabil și scris. Toate drepturile de utilizator care nu sunt acordate în mod explicit aici sunt rezervate de Global Cloud . act de renunțare GLOBAL CLOUD OFERĂ ACEST SITE ȘI CONȚINUTUL ACESTUIA PE BAZA "CARE ESTE DISPONIBIL" ȘI NU EXISTĂ NICIO REPREZENTARE SAU GARANȚII DE ORICE FEL CU PRIVIRE LA ACEST SITE SAU CONȚINUTUL SĂU. GLOBAL CLOUD TOATE REPREZENTĂRILE ȘI GARANȚIILE, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE N SCOP PARTICULAR. INDEPLINIRE, GLOBAL CLOUD NU REPREZINTĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ INFORMAȚIILE ACCESIBILE PRIN ACEST SITE SUNT ACCURATE, COMPLETE SAU CURENTE. GLOBAL CLOUD SAU ORICARE DINTRE DIRECTORII, ANGAJATII SAU REPREZENTANTII NU SUNT RASPUNZATORI PENTRU ORICE DAUNE CAUZATE SAU IN CONFORMITATE CU UTILIZAREA ACESTUI SITE, INCLUSIV FUNCTIONAREA TEHNICA NECESABILA SAU NECESARA, SAU DUPA INFORMATIILE PREZENTATE, VIRUSI, SIGURANȚE ȘI ALTE INFRACȚIUNI ALE CALCULATORILOR. Aceasta este o limitare completă a răspunderii care se aplică la toate daunele de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la pagube compensatorii, directe, indirecte sau consecvente, pierderi de date, venit sau profit, pierderi de oportunități, pierderi sau daune asupra proprietății , COSTURILE DE PERSONAL ȘI CERERILE PĂRȚILOR TERȚE.